fbpx

Regulamin promocji kubek Olymp

Promocja kończy się za:
11/30/2020
  1. Wybierz 2 dowolne koszule i dodaj do koszyka, dokonaj zakupu.
  2. Ciesz się nowym eleganckim kubkiem Olymp, dostarczymy go razem z koszulami.
Olymp w naszym sklepie

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “kubek Olymp” („Promocja”) jest Wigo S.C. z siedzibą w Poznaniu na ul. Zamenhofa 133, NIP 7781099993, („Organizator”).

2 Promocja dotyczy produktów ze Sklepu internetowego www.wigo-koszule.pl w regularnych cenach detalicznych brutto i nieoznaczonych emblematem „promocja”

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 2 powyżej („Zestaw promocyjny”) oraz oznaczonych kategorią „koszule”.

4. Możliwość zastosowania kuponu następuje w sekcji Koszyk. Aby z niego skorzystać należy:

a) dodać 2 produkty z kategorii „koszule” nieoznaczone emblematem „Promocja”

b) dokonać zakupu

5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego Klient dostaje w prezencie jeden kubek, dokonanie zakupu większej ilości produktów nie kwalifikuje do odebrania większej ilości kubków. 1 zamówienie = 1 kubek.

6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z innych kart lub promocji.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja “kubek Olymp” obowiązuje od dnia 11.10.2020 r. do godz. 23:59 dnia 30.11.2020 r.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wigo-koszule.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2020 r.

Poznań, dnia 11.10.2020 r.

preloader