fbpx

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami
Zapisz się i odbierz kupon: 40 zł na zakupy w naszym sklepie.

Kupon dotyczy cen regularnych, zakupów o łącznej kwocie powyżej 160 zł. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

[FM_form id=”1″]

Wigo S.C z siedzibą w Poznaniu jako organizator wysyłki newslettera (dalej: „Newsletter”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuje, że:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z subskrypcją i wysyłką Newslettera.
Administratorem danych osobowych jest: Wigo S.C z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Administrator”).

Administrator informuje, że:

1. Podane dane osobowe przetwarzane będą tylko w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;

2. podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia zgody;

4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania Newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie Newslettera;

9. Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – adres e-mail:  rodo@wigo-koszule.pl

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “40 zł na zakupy w Wigo” („Promocja”) jest Wigo S.C. z siedzibą w Poznaniu na ul. Zamenhofa 133, NIP 7781099993, („Organizator”).

2 Promocja dotyczy produktów ze Sklepu internetowego www.wigo-koszule.pl w regularnych cenach detalicznych brutto i nieoznaczonych emblematem „promocja”

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 2 powyżej („Zestaw promocyjny”), wpiszą w w odpowiednie pole (oznaczone jako „kod z kuponu”) kod rabatowy: 2koszule, 3koszule lub 4koszule, a następnie klikną przycisk “Zastosuj kupon”. Wartość koszyka zostanie automatycznie zaktualizowana.

4. Możliwość zastosowania kuponu następuje w sekcji Koszyk. Aby z niego skorzystać należy:

a) wpisać swój adres e-mail na listę newsletterową za pomocą formularza kontaktowego.

b) potwierdzić adres e-mail klikając na przycisk „aktywuj adres e-mail”  w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail.

c) dodać dowolne produkty nieoznaczone emblematem „Promocja”, następnie wpisać kod przesłany na podany adres e-mail. Cena automatycznie obniży wartość koszyka o 40 zł.

5. Klient może wziąć udział w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.

6. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z innych kart lub promocji.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja “40 zł na zakupy w Wigo” obowiązuje od dnia 14.03.2020 r. do godz. 23:59 dnia 31.12.2020 r.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wigo-koszule.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2020 r.

Poznań, dnia 14.03.2020 r.

preloader